Laimėkite išmanųjį telefoną Naujienos Prekių pristatymas Mokėjimo būdai Naudinga informacija Kontaktai
|
Skype chat
|
|
Meniu
Prekių išdavimo vietos
S. Konarskio g. 2 - 99


Naudinga informacija 14 dienų išbandymui Naudotojo atsisakymo teisėmis ir Konfidencialumo politika
Prekių grąžinimas
 Vartotojų teisė atsisakyti sutarties
Toliau nurodyti teisės atsisakyti sutartes įgyvendinimo sąlygos, terminai ir tvarka taikomi tik vartotojų, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatyme atžvilgiu.

Jeigu būsite nepatenkintas preke, Jūs turite teisę atsisakyti sudarytos sutarties per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nenurodydamas jokios priežasties*. Sutarties atsisakymo laikotarpis baigsis po 14 (keturiolikos) kalendorinių dienų nuo dienos, kurią Jūs gaunate ar Jūsų nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna prekę (jei Jūs vienu užsakymu užsakėte daugiau negu vieną prekę ir jos pristatomos atskirai šis laikotarpis baigsis po 14 (keturiolikos) kalendorinių dienų nuo dienos, kurią Jūs gaunate ar Jūsų nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę prekę.

Norėdamas pasinaudoti teise atsisakyti šios sutarties Jūs turite mums pranešti apie savo sprendimą atsisakyti šios sutarties pateikdamas tinkamai užpildytą Pavyzdinę sutarties atsisakymo formą arba pateikdamas aiškų ir nedviprasmišką pareiškimą, kuriame išdėstytas Jūsų sprendimas atsisakyti sutarties. Užpildyta ir pasirašyta pavyzdinė sutarties atsisakymo forma arba aiškus pareiškimas, kuriame išdėstytas Jūsų sprendimas atsisakyti sutarties turi būti pateiktas mums paštu adresu UAB „MK TRADE LT“, S. Konarskio g. 2 - 99, LT-03123, Vilnius, arba elektroniniu laišku adresu [email protected]. Telefonas pasiteirauti: +370 700 33312. 

Prie pranešimo turi būti pridėta PVM sąskaita faktūra, kurią gavote įsigydami prekę.

Kad būtų laikomasi atsisakymo termino, pakanka, jog Jūs nusiųstumėte pranešimą apie tai, kad pasinaudojate savo teise atsisakyti šios sutarties prieš pasibaigiant atsisakymo laikotarpiui.

Sutarties atsisakymo pasekmės
Jei Jūs atsisakote sudarytos sutarties, mes nedelsdami ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo tos dienos, kai pranešėte apie savo sprendimą atsisakyti sutarties, grąžinsime Jums iš Jūsų gautus pinigus, įskaitant pristatymo išlaidas (išskyrus papildomas išlaidas, patirtas Jums pasirinkus ne mūsų pasiūlytą pigiausią standartinio pristatymo būdą, o kitą pristatymo būdą). Mes atliksime tokį grąžinimą naudodami tokį patį mokėjimo būdą, kokį Jūs naudojote atlikdamas pradinę mokėjimo operaciją, nebent Jūs aiškiai sutikote su kitu būdu; bet kuriuo atveju Jūs neturėsite mokėti jokių su tokiu grąžinimu susijusių mokesčių. Mes galime nekompensuoti mokėjimo tol, kol atgausime prekes arba Jūs pateiksite įrodymų, kad išsiuntėte prekes, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta anksčiau.

Jūs turite nedelsdamas ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo tos dienos, kai pranešėte apie savo sprendimą atsisakyti sutarties, išsiųsti prekes atgal arba perduoti jas mums Vilniuje, S. Konarskio g. 2 - 99, darbo dienomis nuo 9.00 iki 18.00 val. Terminas nepažeistas, jeigu Jūs prekes išsiuntėte prieš pasibaigiant aukščiau nurodytam 14 (keturiolikos) dienų terminui.

Mes padengsime tik tų prekių tiesiogines grąžinimo išlaidas, kurios dėl savo pobūdžio paprastai gali būti grąžintos paštu. Tačiau Jūs padengsite tiesiogines prekių, kurios dėl savo pobūdžio paprastai negali būti grąžinamos paštu, grąžinimo išlaidas. Apskaičiuota, kad išlaidos daugiausia vienai prekei sudaro maždaug 28,92 €.

Jūs atsakote tik už prekės vertės sumažėjimą, atsiradusį dėl veiksmų, nebūtinų prekės pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti, t.y. už veiksmus, kurių paprastai neleidžiama atlikti įprastoje parduotuvėje. Tačiau Jūs atsakote už tai, kad grąžinama prekė būtų kokybiška ir saugiai laikoma, kol bus grąžinta pardavėjui (ji turi būti grąžinta su pakuote bei su visomis dalimis, kurios buvo komplekte, pavyzdžiui, laidai, antgaliai ir kt.). Jeigu akcijos metu kartu su preke buvo pristatyta dovana, grąžinant prekę, turite grąžinti ir dovaną.

* Jūs negalite pasinaudoti teise atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties, jei pirkote: prekes pagamintas pagal specialius Jūsų nurodymus, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į Jūsų asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, arba prekes, kurios yra aiškiai pritaikytos Jūsų asmeninėms reikmėms; greitai gendančias prekes ar preкes, kurių galiojimo laikas yra trumpas; supakuotas prekes, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių; prеkes, kurios po pristatymo dėl savo pobūdžio neatskiriamai susimaišo su kitais daiktais; supakuotus vaizdo ar garso įrašus arba supakuotą programinę įrangą, kurie buvo išpakuoti po pristatymo.

Svarbu!

Atsiimant prekes iš kurjerio, prašome patikrinti, ar prekės pakuotė nėra pažeista. Jeigu užfiksavote pažeidimus, būtinai juos pažymėkite prekių priėmimo akte. Jeigu prekės priėmimo metu pakuotės defektas nebuvo užfiksuotas akte, pretenzijos dėl pažeistos pakuotės ir joje esančios prekės būklės nebus nagrinėjamos.

Jeigu priėmimo metu pakuotė nebuvo pažeista, bet ją atidarę pastebėjote:

1. Prekė turi išorinių pažeidimų (pavyzdžiui, yra dužęs, skilęs ekranas arba korpusas),

2. Trūksta komplektacijoje numatytų dalių (pavyzdžiui, smulkintuvo peiliukų, nešiojamojo kompiuterio kroviklio ir pan.).

Per tris kalendorines dienas nuo prekės gavimo Jūs galite pasinaudoti teise atsisakyti prekės ir pateikti mums pretenziją. Pretenzijos, pateiktos praėjus anksčiau minėtam terminui, nebus nagrinėjamos.

Atsiimant prekes parduotuvėse 
Prekių atsiėmimo metu, būtinai patikrinkite pirkinių išvaizdą, komplektaciją ir tik tada pasirašykite sąskaitą faktūrą, nes pretenzijos dėl prekių pažeidimų, pabraižymų, komplektacijos neatitikimų po prekių priėmimo ir pasirašymo ant sąskaitos faktūros, nebus nagrinėjamos ir tenkinamos.


Internetiniai užsakymai
Pardavėjas pasilieka teisę atšaukti užsakymą (-us), jei dėl techninių trikdžių, puslapyje buvo klaidingai nurodyta kaina ar prekių kiekis.
 

 
2014 m. birželio mėn. Lietuvoje įsigaliojo naujieji Vartotojų teisių direktyvos (2011/83/ES) reikalavimai dėl vartotojų teisių apsaugos. Nauji reikalavimai taikomi perkant nuotolinės prekybos būdu:  t.y. internetu, telefonu, paštu, ir ne prekybai skirtose patalpose, pavyzdžiui, namuose, darbo vietose, pardavėjo organizuotoje ekskursijoje ar pristatyme kavinėje.

Internetinė parduotuvė RDE.LT kviečia Jūs susipažinti su naujausiais reikalavimais, reglamentuojančiais vartotojų teises bei sužinoti apie aktualias vartotojų teises daugiau paspaudus čia.
 
 
Kilusius ginčus su pardavėju kiekvienas vartotojas turi galimybę spręsti elektroniniu būdu, nesikreipdamas į teismą. Daugiau informacijos apie alternatyvius ginčų sprendimo būdus galima rasti elektroninio ginčų sprendimo platformos internetinėje svetainėje: http://ec.europa.eu/odr. Prašome pretenzijas visų pirma teikti telefonu: +370 700 333 12 arba el. paštu: [email protected] ir tik pardavėjui nepatenkinus Jūsų pretenzijos kreiptis į pirmiau nurodytą elektroninio ginčų sprendimo platformą, neteisminio vartojimo ginčų subjektą – Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą, Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, Lietuva, http://www.vvtat.lt ar tiesiogiai į teismą.
Privatumo politika
Privatumo politikos tikslas – suteikti fiziniam asmeniui (duomenų subjektui) informaciją apie duomenų apdorojimo tikslus, apimtį ir saugumą, taip pat suteikti kitą informaciją susijusią su duomenų apdorojimu. 

Asmeniniai duomenys
Asmeniniai duomenys, tai yra bet kokia informacija, kuri susijusi su fizinio asmens identifikavimu ir atpažinimu. 
 
Privatumo politikos taikymas
UAB „MK TRADE LT“ privatumo politika taikoma apdorojant asmeninius duomenis, nepriklausomai nuo to, kokiu būdu (forma) fizinis asmuo pateikia savo duomenis arba fizinio asmens duomenis pateikia trečioji šalis (įstatymo numatytais atvejais / įgaliojimą / sutikimą) popieriuje, elektronine forma UAB „MK TRADE LT“ tinklapyje, internetinėje parduotuvėje, parduotuvėje ir t.t.
 
Pagrindinė informacija
Asmeninių duomenų tvarkymo tikslas: prekių, paslaugų pirkimo sutarties sudarymas, prekių pristatymas, mokėjimų administravimas, garantinių įsipareigojimų vykdymas. 
Kontrolierius: UAB „MK TRADE“, Įm. k.: 302975413. 
Adresas: S. Konarskio g. 2-99, LT-03123 Vilnius.
Teisinis pagrindimas: legitimumo interesai UAB „MK TRADE LT“.
Duomenų perdavimas trečiosioms šalims: nevykdomas. 
Asmens duomenų gavėjai: kontrolierius, kontrolieriaus vadybininkai ir kompetentingos (žmogaus teisių) valstybės institucijos, partneriai ir organizacijos (trečiųjų šalių įmonės), paslaugų tiekėjai, duomenų bazių administravimo, debesies saugojimo ir buhalterines paslaugas teikiančios organizacijos, teisininkai, vadybininkai ir t.t.
Duomenų saugojimo specialistas: [email protected]

Asmens duomenų tvarkymas ir teisinis pagrindimas
Asmeninių duomenų tvarkymas atliekamas norint realizuoti tikslus, aprašytus šioje privatumo politikoje, taip pat ir UAB „MK TRADE LT“ (komercinė veikla) legitimumą. Laikytis norminių teisės aktų: gaunant, apdorojant, saugojant, perduodant ir t.t.  asmeninius duomenis fiziniams asmenims, taip pat vykdyti žmogaus teises reguliuojančius norminius aktus. 
Duomenų saugojimo terminas priklauso nuo reglamentuoto laikotarpio norminiame akte arba laikotarpio, suderinto sutartyje, arba reglamentuoto UAB „MK TRADE LT“. Asmeniniai duomenys saugomi neilgiau, nei tai reikalinga įgyvendinti norminiame akte numatytus reikalavimus, laikantis legetimių UAB „MK TADE LT“ interesų. 
Įsigaliojus sąlygoms, kad asmeninių duomenų saugoti nebereikia, asmeniniai duomenys yra panaikinami. 
Norint užtikrinti asmens duomenų saugumą, naudojamos specializuotos ir saugios programos: antivirusinės programos („užkardos“) ir kiti techniniai sprendimai. 
 
Asmeninių duomenų saugojimas
Asmeniniai duomenys neperduodami trečiosioms šalims (šalys, kurios neįeina į ES ir/arba EEZ). 
Asmeniniai duomenys gali būti perduoti UAB „MK TRADE LT“ partneriams (tame tarpe įmonėms suteikiančioms trečiųjų šalių paslaugas), organizacijoms, suteikiančioms paslaugas (operatoriai) ir įgaliotiems juridiniams, ir fiziniams asmenims (teisininkams). Asmens duomenų perdavimas vyksta saugiai, naudojant apsaugotas programas ir technologijas. Asmeniniai duomenys perduodami tik tokia apimtimi, kuri reikalinga įgyvendinti teisinius ir legitiminius UAB „MK TRADE LT “ interesus.
 
Komercinių pasiūlymų ir reklaminės medžiagos siuntimas
Komerciniai pasiūlymai siunčiami tiems adresatams / fiziniams asmenims, kurie sutiko gauti komercinius pasiūlymus (reklaminę medžiagą) iš UAB „MK TRADE LT“. Informacija, kaip atsisakyti reklaminės medžiagos nurodyta el. laiške. Taip pat reklaminės medžiagos galima atsisakyti parašius el. paštu [email protected]
 
Asmens duomenų apsauga
Asmens duomenų apsauga įgyvendinama remiantis aktualiausiais norminiais aktais (reglamentai, įstatymai, taisyklės).
 
Priėjimas prie asmeninių asmens duomenų
Fizinis asmuo gali gauti priėjimą prie savo asmeninių duomenų, rašytinio prašymo pagrindu, laikantis asmens duomenis reguliuojančių norminių aktų, taip pat norminių aktų, reguliuojančių paraiškų priėmimą ir nagrinėjimą, išsiunčiant prašymą (paštu: UAB „MK TRADE LT“, S. Konarskio g. 2-99, LT- 03123, Vilnius; el. paštu: [email protected]/[email protected]) arba perduodant rašytinę paraišką RDE.LT prekių išdavimo punkte (parduotuvių adresai). 
Pateikiant prašymą, fizinis asmuo privalo save identifikuoti, tam, kad UAB „MK TRADE LT“ galėtų įsitikinti, kad asmuo prašo būtent savo duomenų. Tik tokiu atveju UAB „MK TRADE LT“ suteiks asmeniui visus turimus duomenis ir kitą teisės aktų nustatytą informaciją. 
 
Teisė atsisakyti sutikimo
Fizinis asmuo turi teisę atšaukti duotą sutikimą asmens duomenų tvarkymui. Atšaukimas pateikiamas tais pačias būdais, kaip ir sutikimas tvarkyti asmens duomenis. 
Fizinis asmuo gali išsiųsti savo atsisakymą dėl asmens duomenų tvarkymo, adresu: UAB „MK TRADE LT“, S. Konarskio g. 2-99, LT-03123 Vilnius ir/ arba el. paštu [email protected]/[email protected]
Atsisakymas neturi įtakos asmens duomenų tvarkymui, kuris buvo pateiktas prieš atsisakymą. Taip pat atsisakymas neturi įtakos ir nesustabdo asmens duomenų tvarkymo, kuris buvo pateiktas prieš atsisakymą pagal ir/arba remiantis teisės aktų reikalavimais (reglamentas, įstatymai, taisyklės). 
Cookies
Informacija apie „cookies“ failus galima rasti čia.

Telefoninių pokalbių audio įrašai
Įspėjame, kad visi pokalbiai yra įrašomi siekiant pagerinti aptarnavimo kokybę. Kontrolierius - UAB „MK TRADE“, adresas - S. Konarskio g. 2-99, LT-03123, Vilnius
 
Baigiamosios nuostatos
UAB „MK TRADE LT“ turi teisę keisti privatumo politiką, prieš tai informuodama fizinius asmenis (duomenų subjektas).
Šio skyriaus antraštės turėtų būti interpretuojamos tik kaip palengvinančios informacijos pateikimas. 
Duomenų subjektas (fizinis asmuo), manantis, kad buvo pažeistos jo teisės dėl asmens duomenų tvarkymo, turi teisę kreiptis į UAB „MK TRADE LT“ arba į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją. 
 
 
Prekių pristatymas
1. Pristatymas Jūsų nurodytu adresu visoje Lietuvoje su DPD kurjerių tarnyba

Pristatymo kaina*
:
      1 kg - 4,99 eur.
   1-5 kg - 5,49 eur.
 5-10 kg - 5,99 eur.
10-20 kg - 5,99 eur.
20-30 kg - 9,99 eur.
30-50 kg - 12,99 eur.
50-75 kg - 14,99 eur.
75-100 kg - 16,99 eur.
Virš 100 kg - 18,99 eur.
* Pristatymo kaina priklauso nuo viso krepšelio svorio. 

Pristatymas per 2–3 d.d. (jeigu prekė yra sandėlyje).

Pastaba: kurjeris priima iki 999,99 eur. grynaisiais pinigais ir banko kortele. 

Kurjeris Jus informuos apie siuntos pristatymo laiką skambučiu arba SMS pranešimu. Pristatymo rytą gausite SMS pranešimą, kuriame bus nurodomas kurjerio atvykimo laikas 1 val. laiko intervalu, pvz. 09:50-10:50. Jeigu nesulauksite kurjerio atvykstant nurodytu laiku, galite susisiekite tiesiogiai su DPD kurjerių tarnyba tel. +370 521 06 777 ir sužinoti dėl pristatymo arba susisiekite su mumis ir mes pasiteirausime kurjerių tarnybos dėl Jūsų siuntos pristatymo (žr. Kontaktus).


Sunkių prekių pristatymas. Prekės užnešimas

Prašome atsižvelgti į tai, kad turėsite patys pasirūpinti daugiau kaip 30 kg sveriančių prekių nunešimu nuo kurjerio automobilio iki Jūsų namų ar biuro.


Prekės užnešimas“ – papildoma paslauga, kurią gali užsisakyti Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Alytaus, Marijampolės, Telšių ir Utenos gyventojai. Atvyksta du kurjeriai, kurie sunkias prekes, pavyzdžiui, šaldytuvą, skalbimo mašiną ar kitas didelių išmatavimų prekes atneša nuo automobilio į Jūsų namus ar biurą. Paslaugos kaina – 18 €. Paslauga teikiama iki 15:00 val. prekėms iki 80 kg.  


Siuntos atsiėmimas

Kurjeriui pristačius prekes, pateikite asmens tapatybės dokumentą (vairuotojo pažymėjimą arba pasą). Jeigu prekę atsiims kitas asmuo, nurodykite jo vardą ir pavardę mūsų konsultantams užsakymo metu.

Patikrinkite, ar siunta neturi išoriškai matomų pažeidimų ar kitų trūkumų, tik tuomet pasirašykite kurjeriui.

Jeigu už prekę ketinate atsiskaityti pristatymo metu, nepamirškite pasirūpinti reikalingos sumos pinigų (tik banko kortele atsiskaitymas).

Išsaugokite sąskaitą faktūrą, ji bus reikalinga garantiniam aptarnavimui.

Jeigu negalėsite prekės atsiimti numatyta data ir laiku ar nurodytu adresu
, tai galite lengvai pasikeisti ar net nukreipti siuntą į „DPD Pickup“ paštomatą per gautame SMS pranešime pateiktą specialią internetinę nuorodą, kurią paspaudę galėsite lengvai valdyti savo siuntą arba galite pranešti mūsų konsultantams telefonu +370 700 77772 ir mes pakeisime pristatymo laiką už Jus.

 
 
2. Nemokamas prekių atsiėmimas Vilniuje 

RDE.LT prekių išdavimo punkte,  S. Konarskio g. 2-99, Vilnius, savo pirkinius galėsite atsiimti nemokamai.
Užsakykite prekes dabar (jei prekė yra sandėlyje) ir mes jas paruošime Jums atsiimti per 2 d.d. Apie užsakymo atsiėmimą papildomai informuojame SMS pranešimu, kai tik jis bus paruoštas atsiėmimui.

Norime Jus informuoti, kad RDE.LT prekių išdavimo punkte S. Konarskio g. 2-99, Vilnius, nėra galimybės atsiimti stambios buitinės technikos (šaldytuvus, skalbimo mašinas, virykles ir t.t.). Užsakyta stambi buitinė technika yra pristatoma tik Jūsų nurodytu adresu su DPD kurjerių tarnyba.


Parduotuvės darbo laikas:

Darbo dienomis – nuo 9 iki 18 val.
Šeštadieniais ir sekmadieniais - nedirbame. 
 
Prekių atsiėmimas:
Neapmokėtas, internetu padarytas užsakymas, prekių išdavimo punkte laikomas 5 d.d. Neatsiėmus neapmokėto užsakymo per nurodytą laiką, jis yra anuliuojamas.

 

3. Prekių pristatymas į „Omniva“ savitarnos paštomatus

Pristatymo kaina:
iki 3 kg - 1,99 eur.
3-10 kg - 2,49 eur.
10+ kg - 2,99 eur.

Pristatymas per 3–4 d.d. (jeigu prekė yra sandėlyje).

300 savitarnos siuntų paštomatus Lietuvoje, artimiausią rasite čia.


Siuntos atsiėmimas:

  •    Gavę SMS žinutę / el. pašto pranešimą su siuntos atsiėmimo kodu, galite važiuoti pasiimti prekės.

  •    Siuntų terminalo meniu pasirinkite norimą kalbą, tada paspauskite „Atsiimti siuntą“.

  •    Įveskite atidarymo kodą, gautą SMS ar el. paštu.

  •    Atsidarius terminalo durelėms, pasiimkite savo siuntą.

  •    Svarbu! Uždarykite dureles ir ekrane paspauskite „Toliau“.

  •    Jei Jums reikalingas kvitas, galite jį atsispausdinti.

  •    Siuntų terminale siunta laikoma 7 kalendorines dienas, vėliau grąžinama siuntėjui. Nukreipti siuntą į kitą pristatymo vietą negalima. Apmokėti atsiimant užsakymą galima iki 500 eur.


4. Prekių pristatymas į DPD Pickup siuntų taškus

Pristatymo kaina: 3,99 eur.

Pristatymas per 2–3 d. d. (jeigu prekė yra sandėlyje).

235 siuntų taškai visoje Lietuvoje, artimiausią rasite čia.

Siuntos atsiėmimas

    • Kai prekė bus pristatyta į Jūsų pasirinktą „DPD Pickup“ paštomatą, gausite SMS pranešimą su atrakinimo kodu.

    •  Kai prekė bus pristatyta į „DPD Pickup“ siuntų tašką privaloma pateikti tapatybę įrodantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar vairuotojo pažymėjimą). Jeigu prekes atsiims kitas asmuo, nurodykite jo vardą ir pavardę mūsų konsultantams užsakymo metu.5. Prekių pristatymas į „LP EXPRESS 24“ savitarnos paštomatus

Pristatymo kaina:
iki 3 kg  - 1,89 eur.
3 - 10 kg - 2,49 eur.
10 - 30 kg - 2,99 eur.

Pristatymas per 3–4 d. d. (jeigu prekė yra sandėlyje).

Artimiausią savitarnos terminalą rasite čia

Siuntos atsiėmimas: 

  • Informacija apie pristatytą siuntą Jus pasieks SMS žinute arba el. paštu.

  • Norėdami atsiimti pirkinį, terminalo ekrane pasirinkite „Atsiimti siuntą“.

  • Įveskite reikalaujamus PIN kodus, kuriuos gavote SMS žinute ar el. paštu.

  • Atsidarius terminalo durelėms, pasiimkite savo siuntą. Nepamirškite uždaryti durelių.

  • Gavėjas iš savitarnos terminalo privalo atsiimti siuntą per 72 val. (skaičiuojama nuo siuntos pristatymo į terminalą).

 
 
 
Palyginimui įkelta 0 prekių
Palyginti pasirinktas
Išvalyti
Prekių pristatymas | Apmokėjimo būdai | Kur galima atsiimti prekes