Laimėkite išmanųjį telefoną Naujienos Prekių pristatymas Mokėjimo būdai Naudinga informacija Kontaktai
|
Skype chat
|
|
Meniu
Prekių išdavimo vietos
S. Konarskio g. 2 - 99


Privatumo politika
Privatumo politikos tikslas – suteikti fiziniam asmeniui (duomenų subjektui) informaciją apie duomenų apdorojimo tikslus, apimtį ir saugumą, taip pat suteikti kitą informaciją susijusią su duomenų apdorojimu. 

Asmeniniai duomenys
Asmeniniai duomenys, tai yra bet kokia informacija, kuri susijusi su fizinio asmens identifikavimu ir atpažinimu. 
 
Privatumo politikos taikymas
UAB „MK TRADE LT“ privatumo politika taikoma apdorojant asmeninius duomenis, nepriklausomai nuo to, kokiu būdu (forma) fizinis asmuo pateikia savo duomenis arba fizinio asmens duomenis pateikia trečioji šalis (įstatymo numatytais atvejais / įgaliojimą / sutikimą) popieriuje, elektronine forma, UAB „MK TRADE“ tinklapyje, internetinėje parduotuvėje, parduotuvėje ir t.t.
 
Pagrindinė informacija
Asmeninių duomenų tvarkymo tikslas: prekių, paslaugų pirkimo sutarties sudarymas, prekių pristatymas, mokėjimų administravimas, garantinių įsipareigojimų vykdymas. 
Kontrolierius: UAB „MK TRADE“, Įm. k.: 302975413. 
Adresas: S. Konarskio g. 2-99,  LT-03123, Vilnius.
Teisinis pagrindimas: legitimumo interesai UAB „MK TRADE LT“.
Duomenų perdavimas trečiosioms šalims: nevykdomas. 
Asmens duomenų gavėjai: kontrolierius, kontrolieriaus vadybininkai ir kompetentingos (žmogaus teisių) valstybės institucijos, partneriai ir organizacijos (trečiųjų šalių įmonės), paslaugų tiekėjai, duomenų bazių administravimo, debesies saugojimo ir buhalterines paslaugas teikiančios organizacijos, teisininkai, vadybininkai ir t.t.
Duomenų saugojimo specialistas: [email protected]

Asmens duomenų tvarkymas ir teisinis pagrindimas
Asmeninių duomenų tvarkymas atliekamas norint realizuoti tikslus, aprašytus šioje privatumo politikoje, taip pat ir UAB „MK TRADE LT“ (komercinė veikla) legitimumą. Laikytis norminių teisės aktų: gaunant, apdorojant, saugojant, perduodant it t. t.  asmeninius duomenis fiziniams asmenims, taip pat vykdyti žmogaus teises reguliuojančius norminius aktus. 
Duomenų saugojimo terminas priklauso nuo reglamentuoto laikotarpio norminiame akte arba laikotarpio, suderinto sutartyje, arba reglamentuoto UAB „MK TRADE LT“. Asmeniniai duomenys saugomi neilgiau, nei tai reikalinga įgyvendinti norminiame akte numatytus reikalavimus, laikantis legetimių UAB „MK TADE LT“ interesų. 
Įsigaliojus sąlygoms, kad asmeninių duomenų saugoti nebereikia, asmeniniai duomenys yra panaikinami. 
Norint užtikrinti asmens duomenų saugumą, naudojamos specializuotos ir saugios programos: antivirusinės programos („užkardos“) ir kiti techniniai sprendimai. 
 
Asmeninių duomenų saugojimas
Asmeniniai duomenys neperduodami trečiosioms šalims (šalys, kurios neįeina į ES ir/arba EEZ). 
Asmeniniai duomenys gali būti perduoti UAB „MK TRADE LT“ partneriams (tame tarpe įmonėms suteikiančioms trečiųjų šalių paslaugas), organizacijoms, suteikiančioms paslaugas (operatoriai) ir įgaliotiems juridiniams, ir fiziniams asmenims (teisininkams). Asmens duomenų perdavimas vyksta saugiai, naudojant apsaugotas programas ir technologijas. Asmeniniai duomenys perduodami tik tokia apimtimi, kuri reikalinga įgyvendinti teisinius ir legitiminius UAB „MK TRADE LT “ interesus.
 
Komercinių pasiūlymų ir reklaminės medžiagos siuntimas
Komerciniai pasiūlymai siunčiami tiems adresatams / fiziniams asmenims, kurie sutiko gauti komercinius pasiūlymus (reklaminę medžiagą) iš UAB „MK TRADE LT“. Informacija, kaip atsisakyti reklaminės medžiagos nurodyta el. laiške. Taip pat reklaminės medžiagos galima atsisakyti parašius el. paštu [email protected]
 
Asmens duomenų apsauga
Asmens duomenų apsauga įgyvendinama remiantis aktualiausiais norminiais aktais (reglamentai, įstatymai, taisyklės).
 
Priėjimas prie asmeninių asmens duomenų
Fizinis asmuo gali gauti priėjimą prie savo asmeninių duomenų, rašytinio prašymo pagrindu, laikantis asmens duomenis reguliuojančių norminių aktų, taip pat norminių aktų, reguliuojančių paraiškų priėmimą ir nagrinėjimą, išsiunčiant prašymą (paštu: UAB „MK TRADE LT“, S. Konarskio g. 2-99,  LT-03123, Vilnius; el. paštu: [email protected]/[email protected]) arba perduodant rašytinę paraišką RDE.LT prekių išdavimo punkte (parduotuvių adresai). 
Pateikiant prašymą, fizinis asmuo privalo save identifikuoti, tam, kad UAB „MK TRADE LT“ galėtų įsitikinti, kad asmuo prašo būtent savo duomenų. Tik tokiu atveju UAB „MK TRADE LT“ suteiks asmeniui visus turimus duomenis ir kitą teisės aktų nustatytą informaciją. 
 
Teisė atsisakyti sutikimo
Fizinis asmuo turi teisę atšaukti duotą sutikimą asmens duomenų tvarkymui. Atšaukimas pateikiamas tais pačias būdais, kaip ir sutikimas tvarkyti asmens duomenis. 
Fizinis asmuo gali išsiųsti savo atsisakymą dėl asmens duomenų tvarkymo, adresu: UAB „MK TRADE LT“, S. Konarskio g. 2-99, LT-08236, Vilnius ir/ arba el. paštu [email protected] / [email protected]
Atsisakymas neturi įtakos asmens duomenų tvarkymui, kuris buvo pateiktas prieš atsisakymą. Taip pat atsisakymas neturi įtakos ir nesustabdo asmens duomenų tvarkymo, kuris buvo pateiktas prieš atsisakymą pagal ir/arba remiantis teisės aktų reikalavimais (reglamentas, įstatymai, taisyklės). 
 
Cookies
Informacija apie „cookies“ failus galima rasti čia.

Telefoninių pokalbių audio įrašai
Įspėjame, kad visi pokalbiai yra įrašomi siekiant pagerinti aptarnavimo kokybę. Kontrolierius - UAB „MK TRADE“, adresas - S. Konarskio g. 2-99, LT-03123, Vilnius
 
Baigiamosios nuostatos
UAB „MK TRADE LT“ turi teisę keisti privatumo politiką, prieš tai informuodama fizinius asmenis (duomenų subjektas).
Šio skyriaus antraštės turėtų būti interpretuojamos tik kaip palengvinančios informacijos pateikimas. 
Duomenų subjektas (fizinis asmuo), manantis, kad buvo pažeistos jo teisės dėl asmens duomenų tvarkymo, turi teisę kreiptis į UAB „MK TRADE LT“ arba į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją. 

 
 
Palyginimui įkelta 0 prekių
Palyginti pasirinktas
Išvalyti
Prekių pristatymas | Apmokėjimo būdai | Kur galima atsiimti prekes